Raport bieżący nr 13/2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Lark.pl S.A. za I kwartał 2017 roku.

Pobierz raport