Raport bieżący nr 20/2017

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 8 czerwca 2017 roku.

Pobierz raport