Raport bieżący nr 21/2017

Zbycie akcji w spółce zależnej przez Emitenta.

Pobierz raport