Raport bieżący nr 22/2017

Nabycie akcji spółki.

Pobierz raport