Raport bieżący nr 25/2017

LARK.PL S.A. Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Pobierz raport