Raport bieżący nr 29/2017

Opóźnienie publikacji skonsolidowanego raportu Emitenta za I półrocze 2017 roku.

Pobierz raport