Raport bieżący nr 30/2017

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za 2017 rok

Pobierz raport