Raport bieżący nr 8/2018

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 roku

Pobierz raport