Archiwum dla kategorii ‘Aktualności’

MIT: Dr. Kalliwoda Research rekomenduje „kupuj” MIT.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-09-12 Raport bieżący nr 30/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-07-19 Raport bieżący nr 29/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-06-26 Raport bieżący nr 28/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-06-26 Raport bieżący nr 27/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Informacja o stopniu zaawansowania realizacji długofalowej strategii powrotu na rynek komercyjnych Loterii SMS.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-06-03 Raport bieżący nr 26/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2013 roku – porządek, materiały.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-05-27 Raport bieżący nr 25/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na rachunku bankowym.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-04-30 Raport bieżący nr 24/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie przez MNI Premium S.A., spółkę zależną od MIT Mobile Internet Technology S.A. umowy na integrację SMS Premium z Telewizją Polską S.A.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-04-29 Raport bieżący nr 23/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

Oświadczenie

MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża ubolewanie z powodu naruszenia autorskich praw osobistych pana […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o postępowaniach konkurencyjnych

Ogłoszenie o postępowaniach konkurencyjnych, których przedmiotem jest: „Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu »Małopolska Siec […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na rachunku bankowym.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-04-09 Raport bieżący nr 22/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości oraz na rachunkach bankowych.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-04-08 Raport bieżący nr 21/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT:Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji serii A.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-29 Raport bieżący nr 20/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym spółki zależnej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-29 Raport bieżący nr 19/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-28 Raport bieżący nr 18/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-27 Raport bieżący nr 17/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym spółki zależnej.

IT:

Czytaj więcej

MIT: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-26 Raport bieżący nr 15/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym MIT.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-22 Raport bieżący nr 14/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Informacja znaczącego akcjonariusza.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-21 Raport bieżący nr 13/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.70 pkt.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym spółki zależnej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-20 Raport bieżący nr 12/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym spółki zależnej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-19 Raport bieżący nr 11/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-18 Raport bieżący nr 10/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-01 Raport bieżący nr 9/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Komunikat KDPW S.A. o rejestracji akcji serii J

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-02-28 Raport bieżący nr 8/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-02-27 Raport bieżący nr 7/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-02-27 Raport bieżący nr 6/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Warunkowe przyjęcie akcji.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-02-21 Raport bieżący nr 5/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Informacja znaczącego akcjonariusza.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-01-31 Raport bieżący nr 4/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.70 pkt.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-01-30 Raport bieżący nr 3/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-01-16 Raport bieżący nr 2/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-01-07 Raport bieżący nr 1/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.65 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie przez spółkę zależną MNI Premium S.A. umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie systemu elektronicznej integracji i wymiany danych oraz monitoringu sygnałów alarmowych”.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-12-19 Raport bieżący nr 57/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie umowy objęcia akcji.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-12-13 Raport bieżący nr 56/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MNI S.A.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-12-13 Raport bieżący nr 55/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04 grudnia 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-12-05 Raport bieżący nr 54/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.70 pkt. 3 […]

Czytaj więcej

MIT: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 grudnia 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-12-05 Raport bieżący nr 53/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 grudnia 2012 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-11-13 Raport bieżący nr 52/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Rezygnacja audytora do spraw specjalnych PKF Audyt Sp. z o.o.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-11-13 Raport bieżący nr 51/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej

MIT: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 grudnia 2012 roku – porządek, materiały.

Raport bieżący Data sporządzenia 2012-11-08 Raport bieżący nr 50/2012 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. […]

Czytaj więcej
Strona 1 z 41234»