Archiwum dla kategorii ‘Komunikaty giełdowe’

Raport bieżący nr 9/2018

Powołanie członków Komitetu Audytu Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 8/2018

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 roku Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 7/2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lark.pl S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 6/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. na dzień 29.06.2018 r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 5/2018

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 4/2018

Korekta raportu rocznego za 2017 rok Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 03/2018

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych za 2017 r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych Lark.pl S.A. w roku 2018. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 1/2018

Zawiadomienie dot. §3 ust. 2 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu GPW z 2 grudnia 2013 r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 34/2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Lark.pl S.A. za III kwartał 2017 roku. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 33/2017

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 32/2017

Publikacja informacji poufnej Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 31/2017

Oświadczenie Zarządu dotyczące Raportu Biegłego Rewidenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 30/2017

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za 2017 rok Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 29/2017

Opóźnienie publikacji skonsolidowanego raportu Emitenta za I półrocze 2017 roku. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 28/2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Emitenta za I półrocze 2017 roku. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 27/2017

Zbycie udziałów w spółkach zależnych przez Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 26/2017

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2017 Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 25/2017

LARK.PL S.A. Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2017 […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 24/2017

LARK.PL SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lark.pl S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 23/2017

Zawarcie umowy znaczącej Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 22/2017

Nabycie akcji spółki. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 21/2017

Zbycie akcji w spółce zależnej przez Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 20/2017

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 8 czerwca 2017 roku. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 19/2017

Zmiany w składzie Zarządu Lark.pl.S.A. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 18/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lark.pl S.A. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 17/2017

Uchwały podjęte przez NWZ Lark.pl S.A. w dniu 8 czerwca 2017 roku. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 15/2017 (korekta)

Korekta numeracji raportu bieżącego Emitenta z dnia 6 czerwca 2017. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 14/2017 (korekta)

Korekta numeracji raportu bieżącego Emitenta z dnia 3 czerwca 2017. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 15/2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 14/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. na dzień 30.06.2017 r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 13/2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Lark.pl S.A. za I kwartał 2017 roku. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 12/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 08.06.2017 r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 11/2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 10/2017

Informacja Zarządu Lark.pl S.A. dotycząca raportów rocznych Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 08/2017

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych Emitenta za rok 2016. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 07/2017

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 06/2017

Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Lark.pl S.A. za rok 2016. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 05/2017

Informacja w zakresie podpisania przez Emitenta nowego porozumienia z Bankiem Zachodnim WBK. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 04/2017

Informacja dotycząca postępowania układowego spółki zależnej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej
Strona 1 z 912345»...Ostatnia »