Dane Identyfikacyjne

Lark.pl Spółka Akcyjna
Pl. Czerwca 1976 r nr 4
02-495 Warszawa

Sąd Rejonowy dla Miasta W-wy XII Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

KRS NR: 0000011784
NIP: 526-02-10-984
REGON: 011525843

Kapitał zakładowy:  151.004.460,80 zł

Prezes Zarządu Andrzej Piechocki
Członek Zarządu Mateusz Gac

Kontakt:
Biuro zarządu: +48 (22) 483 11 00
E-mail: mit@mitsa.pl