Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd:

Marian Mikołajczak – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Aleksander Zamlewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Komosa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Dobczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Potrzebnicki – Członek Rady Nadzorczej

Agata Kostro – Olechowska – Członek Rady Nadzorczej