Raporty bieżące

Raport bieżący nr 03/2017

Wniosek spółki zależnej Emitenta o zawezwanie ABC Data S.A. do próby ugodowej. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 02/2017

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 01/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych Lark.pl S.A. w roku 2017. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 41/2016

Informacja dotycząca postępowania układowego spółki zależnej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący 40/2016

Uzupełnienie do raportów bieżących Emitenta nr 38/2016 i nr 39/2016. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący 39/2016

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 38/2016 z dnia 8 listopada 2016 w zakresie powołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta. Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 38/2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 37/2016

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 7 listopada 2016 roku. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 36/2016

Uchwały podjęte przez NWZ Emitenta w dniu 7 listopada 2016 roku. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 35/2016

Przyjęcie układu na Zgromadzeniu Wierzycieli spółki zależnej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 34/2016

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 33/2016

Zbycie udziałów w spółkach zależnych przez Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 32/2016

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2016 z dnia 3 października 2016 roku ws.porozumienia zawartego z Bankiem Zachodnim WBK Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 31/2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 7 listopada 2016r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 30/2016

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 7 października 2016 roku. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 29/2016

Wznowienie obrad NWZ Emitenta i treść podjętych uchwał. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 28/2016

Rezygnacja osób nadzorujących Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 27/2016

Podpisanie porozumienia z Bankiem Zachodnim WBK Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 26/2016

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 27 września 2016 roku. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 25/2016

Uchwały podjęte przez NWZ Emitenta w dniu 27 września 2016 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia. Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 24/2016

Informacja Zarządu Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 23/2016

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 30 czerwca 2016 w zakresie powołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 22/2016

Uzupełnienie raportów bieżących nr 18/2016 i 21/2016 Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 21/2016

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 30 czerwca 2016 w zakresie powołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 20/2016

Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 roku. Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 19/2016

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 18/2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 17/2016

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 16/2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lark.pl S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 15/2016

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lark.pl S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 14/2016

Korekta projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 13/2016

Powołanie członka zarządu Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 12/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2016r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 11/2016

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 10/2016

Zakończenie procedury scalenia akcji Lark.pl S.A. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 09/2016

Uchwała KDPW ws. scalenia akcji Lark.pl S.A. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 08/2016

Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o scalenie akcji Emitenta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 07/2016

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Pobierz raport Pobierz uchwałę

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 06/2016

Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. ws. zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z ich scaleniem. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 05/2016

Nabycie 100% udziałów w spółce Extra Media Sp. z o.o. Pobierz raport

Czytaj więcej
Strona 2 z 9«12345»...Ostatnia »