Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19/2014

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu spółki zależnej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 12/2014

Zmiana adresu Spółki. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 11/2014

Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej o zgłoszeniu wniosku o upadłość spółki zależnej Emitenta. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 10/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2014 roku. Pobierz […]

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 9/2014

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 8/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2014 roku – porządek, materiały Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 3/2014

Informacja o udzieleniu koncesji na obrót energią elektryczną spółce zależnej. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 2/2014 korekta

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r. – korekta Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 2/2014

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 1/2014

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku Pobierz raport

Czytaj więcej

Zestawienie raportów z 2013 roku

Zestawienie raportów Spółki MIT S.A. przekazanych do wiadomości publicznej w 2013 roku Pobierz zestawienie

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 38/2013

Zawarcie umowy sprzedaży akcji MITSA Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 37/2013

Zmiana stanu posiadania akcji Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 36/2013

Podwyższenie ceny docelowej akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. przez analityków Dr. Kalliwoda Research Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 35/2013

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 34/2013

Powzięcie informacji o nałożeniu kary przez Komisję Nadzoru Finansowego za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 33/2013

Zmiana adresu Spółki. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 32 / 2013

Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie projektu spółki zależnej. Pobierz raport

Czytaj więcej

Raport bieżący nr 31/2013

Uchwała Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology S.A. ws. emisji obligacji korporacyjnych celem refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki. Uchwała […]

Czytaj więcej

MIT: Dr. Kalliwoda Research rekomenduje „kupuj” MIT.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-09-12 Raport bieżący nr 30/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-07-19 Raport bieżący nr 29/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-06-26 Raport bieżący nr 28/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-06-26 Raport bieżący nr 27/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Informacja o stopniu zaawansowania realizacji długofalowej strategii powrotu na rynek komercyjnych Loterii SMS.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-06-03 Raport bieżący nr 26/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2013 roku – porządek, materiały.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-05-27 Raport bieżący nr 25/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na rachunku bankowym.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-04-30 Raport bieżący nr 24/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Zawarcie przez MNI Premium S.A., spółkę zależną od MIT Mobile Internet Technology S.A. umowy na integrację SMS Premium z Telewizją Polską S.A.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-04-29 Raport bieżący nr 23/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na rachunku bankowym.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-04-09 Raport bieżący nr 22/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości oraz na rachunkach bankowych.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-04-08 Raport bieżący nr 21/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT:Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji serii A.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-29 Raport bieżący nr 20/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym spółki zależnej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-29 Raport bieżący nr 19/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-28 Raport bieżący nr 18/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-27 Raport bieżący nr 17/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym spółki zależnej.

IT:

Czytaj więcej

MIT: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-26 Raport bieżący nr 15/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym MIT.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-22 Raport bieżący nr 14/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Informacja znaczącego akcjonariusza.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-21 Raport bieżący nr 13/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.70 pkt.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym spółki zależnej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-20 Raport bieżący nr 12/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym spółki zależnej.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-19 Raport bieżący nr 11/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości.

Raport bieżący Data sporządzenia 2013-03-18 Raport bieżący nr 10/2013 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy […]

Czytaj więcej
Strona 4 z 9« Pierwsza...«23456»...Ostatnia »