Raporty bieżące

MIT: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 marca 2011 roku

Raport bieżący Data sporządzenia: 2011-03-17 Raport bieżący nr 20/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 marca 2011 roku

Raport bieżący Data sporządzenia: 2011-03-17 Raport bieżący nr 19/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 70 pkt.3) […]

Czytaj więcej

MIT: Zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący Data sporządzenia: 2011-03-16 Raport bieżący nr 18/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 69 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Odstąpienie od negocjacji z Yorkville Advisors LCC

Raport bieżący Data sporządzenia: 2011-03-15 Raport bieżący nr 17/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Nabycie akcji spółki MIT przez podmioty niepowiązane

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-03-14 Raport bieżący nr 16/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 marca 2011 r. oraz projekty uchwał

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-02-23 Raport bieżący nr 16/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 marca 2011 r.

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-02-21 Raport bieżący nr 15/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-02-15 Raport bieżący nr 14/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 26.01.2011 r.

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-02-15 Raport bieżący nr 13/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Korekta raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-02-10 Raport bieżący nr 12/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-02-10 Raport bieżący nr 11/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 160 ust […]

Czytaj więcej

MIT: Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 marca 2011 r.

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-02-09 Raport bieżący nr 10/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust.1. […]

Czytaj więcej

MIT: Szacunkowe wybrane wyniki finansowe MIT S.A. za 2010 rok

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-01-31 Raport bieżący nr 9/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT S.A. na dzień 16 marca 2011 r. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-01-27 Raport bieżący nr 8/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Korekta raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-01-27 Raport bieżący nr 7/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-01-26 Raport bieżący nr 6/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Terminy publikacji raportów finansowych w 2011 r.

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-01-26 Raport bieżący nr 5/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-01-14 Raport bieżący nr 4/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Nabycie 100 % udziałów spółki Scientific Services Sp. z o.o. przez Emitenta

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-01-13 Raport bieżący nr 3/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Poszerzenie składu Zarządu Spółki MIT S.A.

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-01-13 Raport bieżący nr 2/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. w roku 2010

Raport bieżący Data sporządzenia 2011-01-11 Raport bieżący nr 1/2011 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 65 ust.1. […]

Czytaj więcej

MIT: Dofinansowanie projektu budowy Centrum Outsourcingu w Polsce o wartości ponad 1 mln zł

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-12-23 Raport bieżący nr 59/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust.1. […]

Czytaj więcej

MIT: Podpisanie listu intencyjnego z Yorkville Advisors LCC – inwestycja w MIT S.A. w kwocie 7 mln Euro

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-12-16 Raport bieżący nr 58/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust.1. […]

Czytaj więcej

MIT: Oświadczenie Zarządu MIT S.A. dotyczące szkalowania dobrego imienia Spółki

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-11-30 Raport bieżący nr 57/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust.1. […]

Czytaj więcej

MIT: Oświadczenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. w sprawie mechanizmu rozliczania projektów loteryjnych

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-11-22 Raport bieżący nr 56/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust.1. […]

Czytaj więcej

MIT: Kluczowe dane finansowe Spółki MIT S.A. dotyczące działalności w III kwartale 2010 r. oraz narastająco za trzy kwartały 2010 r.

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-11-09 Raport bieżący nr 55/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust.1. […]

Czytaj więcej

MIT: Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-11-03 Raport bieżący nr 54/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art.160 ust.4 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Wzrost zaangażowania największego Akcjonariusza Spółki

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-11-03 Raport bieżący nr 53/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art.70 pkt 1 […]

Czytaj więcej

MIT: Rejestracja podwyższenia kapitału spółki MIT S.A. oraz emisji akcji serii „I”

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-11-02 Raport bieżący nr 52/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Wystąpienie na drogę sądową przeciwko spółce InternetQ Poland oraz Prezesowi Zarządu tej Spółki.

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-09-28 Raport bieżący nr 51/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-09-28 Raport bieżący nr 50/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art.160 ust.4 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Zmiany w składzie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A.

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-09-23 Raport bieżący nr 49/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Korekta sprawozdania Zarządu w skonsolidowanym raporcie półrocznym MIT S.A. za I półrocze 2010

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-08-28 Raport bieżący nr 48/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna § 6 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Nabycie akcji spółki MIT S.A. przez spółkę zależną EL2 Sp. z o.o.

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-08-17 Raport bieżący nr 47/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.160 ust.4 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Nabycie akcji spółki MIT S.A. przez spółkę zależną EL2 Sp. z o.o.

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-08-11 Raport bieżący nr 46/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna art.160 ust.4 ustawy […]

Czytaj więcej

MIT: Porozumienie w kwestii rozliczenia kolejnej transzy akcji MIT tytułem Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-07-23 Raport bieżący nr 44/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Sprostowanie wyników głosowania na uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2010 roku

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-07-22 Raport bieżący nr 43/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 56 ust. […]

Czytaj więcej

MIT: Nabycie akcji spółki MIT S.A. przez spółkę zależną EL2 Sp. z o.o.

Raport bieżący Data sporządzenia 2010-07-22 Raport bieżący nr 42/2010 Skrócona nazwa emitenta MIT Podstawa prawna Art. 160 ust […]

Czytaj więcej
Strona 9 z 9« Pierwsza...«56789